podporované projekty

Název projektu: Sociální podnikání Půjčovna lešení Ostrava s.r.o.

Číslo projektu: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_064/0016209

Popis projektu: Projekt cílí na vytvoření nových pracovních míst, díky kterým společnost zahájí ekonomickou činnost týkající se pronájmu stavebního náčiní a také oprav a údržby komerčních i veřejných objektů.
Společnost se díky realizaci projektu stane sociálním podnikem a bude plnit sociální, ekonomické, environmentální i místní principy sociálního podnikání.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.